Άρθρα

Ενυδάτωση δέρματος με πολύτιμα μέταλλα

Πηγή: Μακρυγιάννη Ε., «Ενυδάτωση δέρματος με πολύτιμα μέταλλα», περιοδικό “Μοντέρνα ΝΥΦΗ”, τ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012, σσ 263