Νέα

Ανακοίνωση μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία – Ιούλιος 2013

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη μετατροπή της νομικής της μορφής της εταιρείας μας σε Α.Ε., τον Ιούλιο του 2013.