Νέα

Έλλειψη συμπληρώματος διατροφής EPICRIN CAPSULES – Σεπτέμβριος 2014

Η έλλειψη του συμπληρώματος διατροφής EPICRIN CAPSULES στην Ελληνική αγορά, πρόκειται να αποκατασταθεί στις αρχές Νοεμβρίου 2014.
‘Εκτοτε θα ξεκινήσει η ανατροφοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση.